Ρολά Ε61

Share |

 Το σύστημα Ε61 είναι ένας πατενταρισμένος πολυχρηστικός και πολυλειτουργικός θάλαμος, που κυκλοφορεί στην αγορά με την εμπορική ονομασία ETEM MultiBox.

Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός του MultiBox επεκτείνει τα υπάρχοντα, ανοιγόμενα και συρόμενα, κουφώματα αλουμινίου, με ένα θερμομονωμένο θάλαμο, όπου μπορούν να αναρτηθούν διάφορα συστήματα σκίασης, ασφάλειας ή ρολών.
Επίσης, το MultiBox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές του κτιρίου όπου απαιτείται θερμομόνωση και οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλα συστήματα.

Για παράδειγμα:
- Συστήματα φωτισμού και φωτιστικά σώματα
- Σωλήνες νερού
- Σωληνώσεις θέρμανσης και ψύξης
- Συστήματα παρακολούθησης της κύριας εισόδου
- Συστήματα γραμματοκιβωτίων
Πλεονεκτήματα
- Το πολυχρηστικό MultiBox κατασκευάζεται από θερμομονωτικά προφίλ, εξασφαλίζοντας υψηλή θερμομόνωση των θυρών και των παραθύρων.
- Κατά μήκος του MultiBox, τοποθετείται ελαστικό διάφραγμα με το οποίο βελτιώνεται η ηχομόνωση.
- Το πολυλειτουργικό MultiBox μπορεί να τοποθετηθεί είτε αυτόνομο μαζί με νέα κουφώματα ή σαν αντικατάσταση καθώς και να τροποποιήσει υφιστάμενο ρολό Ε55 από μη θερμομονωτικό σε θερμομονωτικό.
- Το MultiBox έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
- Επίσης, το MultiBox μπορεί να βελτιώσει την αισθητική της κατασκευής και να προσφέρει θερμομόνωση, καλύπτοντας χαλύβδινες κοιλοδοκούς που χρησιμοποιούνται συχνά για τη στατική στήριξη των μεγάλων κουφωμάτων του κτιρίου.
 

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνουμε την μελέτη η για οτιδήποτε αφορά την κατασκευή που θέλετε
210 9232320